Showing 1–12 of 41 results

máy khuấy chìm

Máy khuấy chìm là gì?

Máy khuấy chìm là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong hệ thống xử lý nước thải, nó đóng vai trò quan trọng giúp khuấy trộn nước thải tạo một môi trường không gây lắng đọng, đồng nhất các thành phần có trong nước thải, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để vi sinh vật kỵ khí, thiếu khí hoặc hiếu khí phát triển.

Lưu ý rằng, máy khuấy chìm không có chức năng bơm hút nước, chỉ có chức năng khuấy đảo, chống lắng đọng mà thôi.

Chức năng

Máy khuấy chìm trong hệ thống xử lý nước thải có chức năng sau:

  • Sử dụng trong bể điều hòa: khuấy trộn điều hòa lưu lượng nước thải, tạo sự ổn định thành phần tính chất nước thải
  • Sử dụng trong bể kỵ khí: khuấy trộn đều tạo tiếp xúc tốt nhất giữa bùn và nước thải từ đó tăng thời gian lưu nước trong bể kỵ khí, tăng hiệu quả quá trình kỵ khí
  • Sử dụng trong bể thiếu khí: đẩy nhanh quá trình khử Nitrat do tạo tiếp xúc tốt giữa bùn thiếu khí và nước thải, từ đó khử Nito trong nước thải
  • Sử dụng trong bể hiếu khí: Máy khuấy chìm kết hợp với máy sục khí (có thể bổ sung thểm giá thể vi sinh Biochip, MBBR) làm tăng hiệu quả tiếp xúc giữa vi sinh và oxy có trong nước, giảm góc chết trong bể hiếu khí, tăng thời gian lưu, tăng hiệu quả quá trình hiếu khí

Cách lắp đặt

  • Đầu tiên cần lắp đặt hệ thống thanh trượt cố định vào thành bể và đáy bể, phải gia cố chắc chắn đảm bảo khi hoạt động máy khuấy không bị rung lắc
  • Sau đó lắp đặt máy khuấy theo thanh trượt xuống bể cần khuấy trộn, tùy theo mục đích khuấy trộn có thể lắp đặt hướng máy khuấy để đạt được hiệu quả tốt nhất
  • Trong quá trình lắp đặt và vận hành cần lưu ý chiều khuấy trộn của cánh khuấy để đạt được hiệu quả khuấy trộn tốt nhất

Cách lắp đặt máy khuấy chìm