Showing 1–12 of 535 results

bơm bù áp

Máy bơm bù áp được coi là một máy bơm bổ sung để duy trì áp suất hệ thống. Thông thường đối với một hệ thống bơm chữa cháy bao gồm máy bơm chữa cháy chính và bảng điều khiển thì thường chọn máy bơm bù áp có từ 5 đến 10% lưu lượng máy bơm chữa cháy chính. Phổ biến nhất là sử dụng máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh.